Woordenboek – Letter R

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

 

Recessief
Een manier van overerving (zie: Autosomaal recessief)

Reflux
Hiervan is sprake als de inhoud van de maag terug de slokdarm in stroomt  (zie: Gastro-oesofageale reflux)

Röntgenstraling
Röntgenstraling bestaat uit hoog-energetische elektromagnestische golven. Deze vorm van straling wordt door het lichaam niet overal gelijkmatig doorgelaten. De samenstelling van het soort weefsel dat wordt afgebeeld bepaalt hoeveel straling wordt doorgelaten. Het longweefsel laat veel meer straling door dan bijvoorbeeld botweefsel. Hierdoor worden longen op een röntgenfoto donkerder (zwart) afgebeeld dan bijvoorbeeld ribben of de wervelkolom (wit). Een maat voor de hoeveelheid straling waaraan iemand wordt blootgesteld, is de Sievert. Iedereen wordt blootgesteld aan röntgenstraling die afkomstig is uit de aardbodem, het heelal en bijvoorbeeld ook uit bouwmaterialen zoals beton of gips. In Nederland is dit ongeveer 2,4 milliSievert (mSv) per jaar. Een röntgenfoto van hart en longen (thoraxfoto of ook wel X-thorax genoemd) komt overeen met 0.1 mSv. Iemand die een vliegreis van Nederland naar Japan maakt, wordt door de reis op grote hoogte blootgesteld aan een vergelijkbare dosis röntgenstraling. De arts zal altijd proberen de blootstelling aan röntgenstraling tot een minimum te beperken.