Woordenboek – Letter M

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

 

Malabsorptie
Deze term betekent letterlijk vertaald “slechte opname” en wordt gebruikt om slechte opname van voedingsstoffen aan te duiden. Dit probleem speelt bij zo’n 85% van de CF-patiënten en betreft voornamelijk de vetopname en de daaraan gekoppelde opname van vet oplosbare vitamine zoals vitamine A,D E en K. De patiënten met malabsorptie moeten dagelijks enzympreparaten (bijvoorbeeld Pancrease®, Creon® of Panzytrat®) innemen. Deze helpen bij de vertering van voedingsmiddelen, zodat de slechte opname van voedingsstoffen verminderd wordt.

Meconiumileus
Ongeveer 10% van de kinderen met CF heeft bij of kort na geboorte klachten van een darmverstopping die veroorzaakt wordt door zeer plakkerige (meconium) ontlasting. Bij ongeveer 40% van deze kinderen treedt hierbij een complicatie op zoals bijvoorbeeld het ontstaan van een klein gaatje in de darm of het ontstaan van buikvliesontsteking. Als een dergelijke complicatie bestaat, moet vrijwel altijd een operatie plaatsvinden. Wanneer alleen sprake is van een darmafsluiting zonder verdere complicaties, dan kan in eerste instantie geprobeerd worden met laxeermiddel de darm leeg te spoelen. Helaas werkt deze behandeling niet altijd effectief en is dan toch een operatie nodig om de verstopping op te heffen.

Meropenem
Dit is een antibioticum. Het remt de groei van gevoelige bacteriën door de aanmaak van nieuwe celwanden van bacteriën te verstoren. Het kan uitsluitend met een infuus via het bloed worden toegediend. Bijwerkingen komen nogal eens voor. Voorbeelden van meer voorkomende bijwerkingen zijn: diarree, misselijkheid, braken, buikpijn, hoofdpijn, huiduitslag, jeuk. Als huidreacties ontstaan moet in overleg met de arts het gebruik worden gestaakt en altijd  onderzocht worden of er sprake is van een allergie voor dit geneesmiddel.

MESAMESA
Dit is een afkorting van een operatie met de naam Microchirurgische Epidydimale Sperma Aspiratie. Mannen met CF hebben een normale zaadproductie, maar door de afwezigheid van de zaadleiders kunnen de zaadcellen tijdens een zaadlozing niet naar buiten komen. Via deze speciale operatie kunnen de zaadcellen uit de bijbal verkregen worden. Als deze operatie niet slaagt bestaat de mogelijkheid een TESE operatie te verrichten (zie: TESE)

MutatieMucus
Dit is een algemene term voor slijm dat door een klier wordt aangemaakt.

Mutatie
Een mutatie is een verandering in ons erfelijk materiaal, het DNA. Onder bepaalde omstandigheden kunnen dergelijke veranderingen (foutjes) leiden tot een bepaalde ziekte.