Woordenboek – Letter G

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

 

Gastro-oesofageale reflux
Hiervan is sprake als de inhoud van de maag terug de slokdarm in stroomt. Bij patiënten met CF komt dit vaak voor. Klachten bestaan uit oprispingen en/of brandend maagzuur. Meestal wordt deze klacht behandeld met zuurremmers.

Gen
Genen zijn de afgebakende stukjes DNA die coderen hoe bijvoorbeeld een bepaald eiwit moet worden aangemaakt. De genen liggen dus op de chromosomen. Omdat elk chromosoom tweemaal aanwezig is, hebben we van de meeste genen er ook twee gekregen: één van vader en één van moeder.

Griep
GriepvaccinatieEchte griep wordt veroorzaakt door het influenza virus, waarvan verschillende typen bestaan. Infectie met dit virus komt regelmatig voor en leidt tot klachten zoals koorts, hoesten, neusverkoudheid, hoofdpijn en spierpijn. Niet alle klachten hoeven altijd aanwezig te zijn. Meestal verloopt een infectie met het griepvirus zonder ernstige problemen. Patiënten met CF kunnen wel meer last hebben van een infectie met het virus dat griep veroorzaakt. Daarom wordt jaarlijkse vaccinatie (“de griepprik”) geadviseerd voor alle patiënten met CF. Andere virussen kunnen soortgelijke klachten geven. Vaak wordt dat “een griepje” genoemd. Tegen deze virussen werkt de griepprik niet

Griepvaccinatie (griepprik)
Een geadviseerde jaarlijkse vaccinatie voor alle patiënten met CF (zie: Griep)

Groot onderzoek
Eens per jaar wordt bij alle CF-patiënten een groot onderzoek verricht. Behalve de standaardcontroles en longfunctieonderzoek wordt dan uitgebreider onderzoek verricht. Zo wordt die dag bijvoorbeeld bloed afgenomen voor een uitgebreide controle en een röntgenfoto van hart en longen. Op de pagina jaarlijkse controle vindt u meer informatie over dit groot onderzoek.