Woordenboek – Letter F

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

 

Fertiliteit
Dit is een ander woord voor vruchtbaarheid.

FEV1 (Forced Expiratory Value in 1 second)
Dit is een maat voor de longfunctie. Deze maat is de hoeveelheid lucht die in 1 seconde tijd krachtig kan worden uitgeademd. Met onder andere deze waarde wordt gemeten hoe goed de longen functioneren. Hoe hoger deze waarde hoe beter. Tijdens exacerbaties is deze waarde meestal lager dan voor de patiënt gebruikelijk is. Bij patiënten met CF gaat deze waarde vaak langzaam achteruit, maar hij kan ook jaren stabiel en/of normaal blijven (zie: Longfunctieonderzoek)

Floxapen®Floxapen®
Merknaam voor het antibioticum met als werkzame stof flucoxacilline (zie: Flucloxacilline)

Flucoxacilline
Dit is een antibioticum. Het remt de groei van gevoelige bacteriën door de aanmaak van nieuwe celwanden van bacteriën te verstoren. Het kan als drank of capsule worden ingenomen of met een infuus via het bloed worden toegediend. Dit antibioticum moet bij voorkeur op een lege maag worden ingenomen, 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd. Soms komen bijwerkingen voor zoals misselijkheid, braken en diarree. Meestal zijn deze bijwerkingen niet ernstig en van voorbijgaande aard. Als huidreacties ontstaan moet in overleg met de arts het gebruik worden gestaakt en altijd  onderzocht worden of er sprake is van een allergie voor dit geneesmiddel.

Fortum®
Merknaam voor het antibioticum met als werkzame stof ceftazidim (zie: Ceftazidim)

FVC (Forced Vital Capacity)
Dit is de hoeveelheid lucht die kan worden uitgeademd na een maximale inademing. Dit volume lucht wordt gemeten tijdens standaard longfunctieonderzoek en geeft informatie over hoe goed de longen werken (zie: Longfunctieonderzoek)