Vergoedingen voor zorgkosten

Vergoeding en zorgkosten
Heeft u Cystic Fibrosis (CF) of heeft u een kind of partner met CF, dan brengt dit vaak extra kosten met zich mee. De kosten die u maakt in verband met een ziekte of handicap kunt u vaak vergoed krijgen. Daarvoor bestaan verschillende regelingen. Een vergoeding wil niet zeggen dat u alle kosten vergoed krijgt. In de meeste gevallen geldt een eigen bijdrage, een maximumvergoeding of zijn er speciale voorwaarden waar u aan moet voldoen.

Vergoedingen voor zorgkostenTegemoetkoming in de kosten via de zorgverzekeraar

In principe is iedereen verplicht verzekerd tegen normale ziektekosten via een zorgverzekering. Deze basisverzekering is uit te breiden met aanvullende pakketten. Alle kinderen zijn tot 18 jaar gratis meeverzekerd via hun ouder(s).

Doordat de polisvoorwaarden van de verschillende zorgverzekeraars regelmatig kunnen wijzigen, raden wij u aan om voor specifieke vragen over vergoedingen rondom medische zorg, medicatie en hulpmiddelen altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Indien u hier ondersteuning bij wenst, kunt u contact opnemen met de CF-verpleegkundige en/of de maatschappelijk werker van het CF-team.

Tegemoetkoming in de kosten via de belastingdienst

Bij de jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting kan een medische aandoening een aftrekpost vormen. Voorwaarde hiervoor is wel dat u een doktersverklaring moet kunnen overhandigen wanneer daar om wordt gevraagd. Er moet dus een officiële diagnose zijn gesteld.

Om van de aftrekpost gebruik te kunnen maken, moet u boven een bepaalde drempel komen van uw verzamelinkomen. We verwijzen u naar de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl voor de meest recente en volledige informatie. Op de website klikt u op het kopje ‘Relatie, familie, gezondheid’. Vervolgens vindt u onder het kopje ‘Gezondheid’ de items ‘tegemoetkoming specifieke zorgkosten’ en het item ‘aftrek ziektekosten’. Hier vindt u de benodigde informatie.

Werk en verlof

Wanneer u een kind krijgt met CF kan dat gevolgen hebben op uw werk. Het is van belang dat uw werkgever snel op de hoogte is van uw situatie. Vertel in een persoonlijk of telefonisch gesprek met uw werkgever dat uw kind wordt behandeld in het ziekenhuis en welke gevolgen dit voor uw werk zou kunnen hebben.

U kunt met uw werkgever de volgende verlofmogelijkheden bespreken:

  • Calamiteitenverlof / kort verzuimverlof
  • Kortdurend zorgverlof
  • Langdurend zorgverlof
  • Ouderschapsverlof

De verlofregelingen kunnen per CAO en werkgever verschillen. Dit kunt u navragen bij uw werkgever (bijvoorbeeld bij ‘Personeelszaken’). Het is ook mogelijk dat u zich, ten gevolge van de situatie van uw kind, niet in staat voelt om te werken. Hierbij kunt u denken aan lichamelijke of psychische klachten. Het is dan raadzaam om uw huisarts te consulteren in verband met een eventuele ziekmelding.

Indien u nog vragen heeft over de bovengenoemde informatie of bemiddeling tussen u en uw werkgever en/of bedrijfsarts wenst, kunt u contact opnemen met de maatschappelijk werker van het CF-team.

CF en vergoedingen

Om u wegwijs te maken in de wirwar aan regelingen, tegemoetkomingen, aanvraagprocedures en alle wet- en regelgeving rondom ziektekostenvergoedingen heeft de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) op haar website de digitale brochure Cystic Fibrosis en vergoedingen In deze brochure kunt u nalezen welke regelingen er zijn om medische of CF-gerelateerde kosten vergoed te krijgen. Per onderwerp staan in deze brochure relevante websites genoemd, die veel informatie bevatten. Omdat de regelingen aan verandering onderhevig zijn, wordt de brochure op gezette tijden aangepast.