Op vakantie

Op vakantie met CF
De vakantie is waarschijnlijk één van de lastige momenten voor CF-patiënten. Thuis is er een bepaalde routine opgebouwd en is er medische hulp in de buurt. Wanneer u op vakantie gaat, vraagt dat de nodige voorbereiding.

Op vakantie met Cystic Fibrosis

Bij het kiezen van de vakantiebestemming dient rekening gehouden te worden met een aantal factoren zoals klimaat en reistijd. Daarnaast is de persoonlijke situatie van invloed. De lichamelijke conditie is van grote invloed op de vakantiebestemming. De omstandigheden in het vakantieland zijn anders dan thuis; denk hierbij bijvoorbeeld aan het eten en het klimaat. Het klimaat kan warmer of kouder zijn, vochtiger of droger. Dit kan van invloed zijn op de conditie. Daarnaast zal het dag-nachtritme wellicht anders zijn dan thuis. Op vakantie verandert ook de mate van fysieke beweging; u onderneemt dan juist meer activiteiten of juist minder dan gewoonlijk, zoals bij een strandvakantie. Hoe slechter de conditie is, hoe meer u zult merken van deze extra belasting. Daarnaast is het ook van belang hoe stabiel de conditie is. U zult merken dat u kwetsbaarder bent voor veranderingen en extra belastingen wanneer de conditie minder stabiel is.

Het is van belang om de vakantiewensen met de arts te bespreken. Op basis van de conditie kan de arts advies uitbrengen over welke vakantie haalbaar is.

Invloed van klimaat op CF

Op vakantie met CFVoor mensen met CF is het zwaarder om te verblijven in een land met hoge temperaturen. Het slijm in de luchtwegen wordt droger en dikker doordat het vocht verdampt waardoor het vast kan gaan zitten. Mensen met een verminderde longfunctie kunnen extra problemen bij warm weer ervaren. Maar in landen waarbij de lucht droger is, kunnen sommige CF-patiënten hogere temperaturen goed verdragen.

Ook is het goed om te denken aan de luchtvochtigheid. Over het algemeen leidt dit tot meer benauwdheidklachten en astmatische klachten. Uiteraard kan dit per persoon verschillen.
Te droge lucht kan het slijm juist taaier maken waardoor het moeilijker is op te hoesten en er sneller infecties kunnen ontstaan. Maar over het algemeen geldt dat wat drogere lucht de voorkeur heeft boven vochtige.

Voorbereidingen treffen

Een aantal documenten zijn belangrijk om mee te nemen op vakantie:

  • Medische verklaring
  • Gegevens van de behandelend arts en het CF-centrum waar u onder behandeling bent
  • Medcijnenpaspoort: dit kunt u laten afdrukken door uw apotheek. Het is een uitdraai waarop te zien is welke medicijnen u gebruikt met merknaam, dosering en eenheden
  • Zorgverzekering: verzekeringsbewijs en contactgegevens van de zorgverzekeraar
  • Reisverzekering: verzekeringsbewijs en contactgegevens van de verzekeringsmaatschappij
  • Annuleringsverzekering: verzekeringsbewijs en contactgegevens van de verzekeringsmaatschappij
  • Contactgegevens van de leverancier die de sondevoeding, drinkvoeding, zuurstof en/of vernevelapparatuur levert
  • Medicatie, sondevoeding en drinkvoeding. Ga de eigen medicatielijst af en neem meer medicijnen mee dan u nodig heeft tijdens de vakantie. Dit geldt ook voor de sondevoeding en drinkvoeding
Vakantiemogelijkheden

Stichting Vakantie Project
Stichting Vakantie Project (SVP) organiseert jaarlijks vakantiereizen voor gezinnen met CF-patiënten en voor jongvolwassenen met CF. Voor de reis wordt een eigen bijdrage gevraagd die naar draagkracht wordt berekend. Bij de reis is een (kinder)longarts aanwezig die gespecialiseerd is op het gebied van CF. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Vakantie Project

Villa Pardoes
Villa Pardoes biedt vakantiemogelijkheden voor gezinnen met kinderen die een ernstige ziekte hebben. Het is bedoeld voor gezinnen met kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Hierbij gaat het om de leeftijd van het zieke kind. De broertjes en zusjes mogen ouder of jonger zijn. Kijk voor meer informatie op de website van Villa Pardoes

Indien u vragen heeft over deze vakantiemogelijkheden kunt u contact opnemen met de maatschappelijk werker van het CF-team.