Medicijnen gebruiken

Medicijnen gebruikenKinderen en volwassenen met CF moeten vaak meerdere medicijnen per dag innemen. Het gaat hierbij meestal om extra vitamines, pancreasenzymen bij maaltijden en tussendoortjes, antibiotica en verschillende inhalatiemedicijnen. Vaak komen daar nog andere medicijnen bij waardoor deze lijst nog uitgebreider wordt. Hierdoor zijn er eigenlijk de hele dag momenten waarop medicijnen moet worden ingenomen.

Het is niet altijd even gemakkelijk inname van al deze medicijnen met het dagelijks leven te combineren. In de ochtend, voorafgaand aan school of werk, is er vaak maar beperkt tijd voor inname van medicijnen en gebruik van de vernevelaar. Tijdens school of werk is er vaak ook weinig gelegenheid, of patiënten voelen zich bezwaard medicijnen in te nemen. Kinderen met CF kunnen soms weigeren medicijnen in te nemen, hoe gemotiveerd de ouders ook zijn.

Het is heel belangrijk deze drempels te overkomen. Het goed gebruiken van medicijnen draagt bij aan behoud van longfunctie, een goed gewicht en een goede conditie en heeft zo een gunstig effect op de vooruitzichten op lange termijn. Steeds weer moet met de CF-verpleegkundige en arts bekeken worden hoe het gebruik van medicijnen het beste in het dagelijks leven “ingebakken” kan worden. Het doel is optimaal gebruik van medicijnen met zo min mogelijk negatieve invloeden op dagelijkse activiteiten en verplichtingen.

Praktische tips bij het gebruik van medicijnen

Hieronder staan enkele tips die toegepast kunnen worden bij het gebruik van medicijnen voor CF-behandeling.

  • Plan de dag. Kijk wanneer welke medicijnen moeten worden ingenomen en probeer het dagprogramma daar op af te stemmen
  • Sta op tijd op zodat er voorafgaand aan school/werk gelegenheid is rustig de vernevelaar te gebruiken
  • Als medicijnen nogal eens vergeten worden, kijk dan of dit te voorkomen is met gebruik van een “app” voor de mobiele telefoon die helpt herinneren. Enkele voorbeelden van dergelijke apps zijn: “MedAlert” en “MemoMedic”
  • Gebruik de vernevelaar op die momenten dat erna nog inspanning/activiteit gaat komen en niet net voor het slapen gaan
  • Als men merkt dat het niet lukt medicijnen op een goede manier in te nemen, overleg dit dan met de CF-verpleegkundige
  • Houd voorraden van medicijnen in de gaten, zodat niet op het allerlaatste moment nog recepten moeten worden gevraagd, en nieuwe medicijnen tijdig geleverd kunnen worden
  • Aanvullende informatie voor ouders/verzorgers hoe om te gaan met kinderen met CF is te vinden op de pagina’s die vallen onder gevolgen voor het dagelijks leven