Omgaan met CF binnen het gezin

Omgaan met CF binnen het gezin
De eerste periode kenmerkt zich door de schrik rondom het hebben van een ernstige chronische aandoening. Er moeten praktische aanpassingen gemaakt worden, maar vooral is er emotioneel wat te verwerken.

Al snel moeten ouders deze situatie leren accepteren en adequaat leren handelen. Dit betekent leren dagelijks medicatie toe te dienen, leren wanneer te bellen voor medische hulp en leren bij het CF-team om hulp te vragen.

Vooral in de beginfase moet men zich erg aanpassen, wennen aan regelmatige ziekenhuis bezoeken en onverwachte situaties. Soms zien we een ontregeling van het gezinsleven of relationele spanningen over aanpak en opvoeding. Belangrijk is dat er voldoende aandacht blijft gaan naar elkaar en naar het behoud van sociale contacten. Uit onderzoek is gebleken dat sociale steun van familie en buren helpt om een dergelijke situatie vol te houden en om op een goede manier met de aandoening om te gaan.

Praktische tips voor ouders van kinderen met CF
  • Blijf opvoeden. Stel dezelfde regels aan het kind met CF als aan de andere kinderen
  • Besteed voldoende aandacht aan broertjes en zusjes, anders worden zij na een paar jaar lastig en gaan hun aandacht opeisen
  • Probeer niet overbeschermend te worden
  • Geef toe dat het soms zwaar is en zoek oplossingen via sociale steun
  • Zoek voldoende ontspanning voor uzelf

Bij jongeren in de adolescentie is het belangrijk om conflicten over medicatie te vermijden en een aanpak te kiezen waarbij ook in deze soms lastige fase zowel het kind als de ouders zich goed voelen.

Indien u vragen heeft op het gebied van de psychologische, sociale en/of emotionele  ontwikkeling van uw kind, over schoolontwikkelingen of over de opvoeding, dan kunt u altijd advies vragen bij de kinderpsycholoog van het CF-team die u hierbij zal ondersteunen.