Keurmerk NCFS

NCFS keurmerk

In december 2014 heeft de Nederlandse Cystische Fibrose Stichting (NCFS) haar keurmerk voor kwaliteit van zorg voor kinderen en volwassenen met CF aan het CF-centrum Amsterdam toegekend.

Dit keurmerk is verkregen na beoordeling door een toetsingscommissie bestaande uit een CF-patiënt, een ouder, een verpleegkundige en de NCFS. Ook patiënten en ouders werden middels NCFSvragenlijsten gehoord over de verleende zorg.

Wij zijn trots en blij te voldoen aan de verwachtingen van de NCFS en zien de toekenning van dit keurmerk als een stimulans om onze zorg nóg beter te maken.

Voor aanvullende informatie over het NCFS-keurmerk kunt terecht op de website van de Nederlandse Cystische Fibrose Stichting.