Informatie over het coronavirus voor volwassenen met een longziekte

Aanleiding en reden voor deze informatie:

Wij krijgen binnen de kinder- en volwassenlongziekten veel vragen over het coronavirus en wat dit voor u of uw kind met longziekten zou kunnen betekenen. Wij begrijpen dat u veel vragen heeft en willen deze vragen graag beantwoorden. Daarom hebben wij geprobeerd de meest voorkomende vragen te beantwoorden en vast te leggen op deze website, niet alleen voor patiënten met CF maar ook andere longziekten.

Inhoud:

In onderstaand document vindt u naast algemene informatie over het coronavirus en de adviezen/leefregels die vanuit het RIVM hieraan gekoppeld zijn, ook de antwoorden op veel gestelde vragen door patiënten met een longziekten. Via de verschillende knoppen is er naast de algemene informatie ook extra informatie per specifieke longziekten beschikbaar.

Belangrijk om te weten is dat het beloop voor kinderen duidelijk anders is dan voor volwassenen. Daarom raden we ouders aan om alleen de specifieke informatie voor kinderen met een longziekten te lezen. In de informatie zijn ook de contactgegevens van de polikliniek kinderlongziekten te vinden, mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben.

Heeft u aanvullende vragen voor de polikliniek Longziekten locatie AMC:

 • Bel dan op doordeweekse werkdagen tussen kantooruren (8:30-17:00) de longconsulenten via: 020-5663274
 • U kunt hen tevens mailen via: longverpleegkundige@amc.uva.nl Vermeld dan altijd uw geboortedatum en/of patiëntnummer zodat uw dossier erbij gezocht kan worden.
 • Buiten kantooruren en in het weekend kunt u bellen via: 020-5669111. Via de centrale kunt u dan vragen naar de dienstdoende longarts.

De komende periode zal de informatie actueel gehouden worden. Indien er ons veel nieuwe vragen bereiken zullen we deze ook zo snel mogelijk toevoegen zodat deze voor iedereen beschikbaar is.

Algemene informatie

Wat is het coronavirus?

Veel gebruikte termen voor het virus:

Coronavirussen
dit is een groep virussen die ongeveer hetzelfde werken, het virus dat nu heerst is ook een coronavirus, deze virussen werken anders dan het standaard griepvirus (rhinovirus)

SARS-CoV-2
dit is de officiële naam voor het coronavirus dat nu heerst.

COVID-19
dit is de ziekte die ontstaat wanneer u geïnfecteerd bent met het SARS-CoV-2 virus.

Algemeen beleid (RIVM website)

Video: algemene uitleg corona
Video: ziektebeloop corona

Longaandoeningen (Longfonds website)

Hoor ik bij een van de risicogroepen?
Van de mensen die besmet zijn met het coronavirus weten we tot nu toe dat ongeveer 50 procent geen onderliggende aandoening heeft en de andere helft wel. Van de mensen die al een ziekte hebben, hebben de meeste mensen hart- en vaatziekten en obesitas lijkt een rol te spelen. Het lijkt er – op basis van wetenschappelijk onderzoek dat nu beschikbaar is – op dat mensen met een longziekte niet méér risico lopen dan anderen om het virus te krijgen.
Als u ziek wordt bent u kwetsbaarder; waarschijnlijk vergelijkbaar met de manier waarop u kwetsbaarder bent bij een influenza. Hoe dat verschilt ten opzichte van influenza weten we nog niet. Voor iedereen – gezond of longpatiënt – gelden dezelfde adviezen om infectie te vermijden.

Hoe kan ik toch mijn conditie op peil houden?
Probeer 2,5 uur per week matig intensief te bewegen. Liever nog probeert u dit te verdelen over 5 of 6 dagen van 30 minuten per dag. U kunt gaan wandelen of fietsen in een rustige omgeving. Als u niet naar buiten kunt, zoek dan een matige intensieve duuractiviteit binnenshuis. Misschien heeft u een hometrainer thuis of kunt u deze tijdelijk lenen van iemand? U kunt ook licht marcheren op de plaats in intervallen van 10 minuten of u doet mee met “Nederland in Beweging” op de televisie. Traplopen of stofzuigen zijn intensieve vormen van bewegen. Doe dit dus niet te lang achter elkaar, maar deze activiteiten mag u wel meetellen.

Doe daarnaast ook 3 keer per week minimaal een kwartier spierversterkende oefeningen. Het is vooral voor de benen belangrijk om sterk te blijven. Het maken van squats, lunges en uitvalspassen zijn prima thuis te doen. Het aantal herhalingen bepaalt u zelf. De laatste 3 uitvoeringen moeten zo zwaar zijn dat het bijna niet meer lukt, dan ben je goed aan het trainen. Daag jezelf uit! Er bestaan veel filmpjes op YouTube en er zijn apps met spierversterkende oefeningen. Voorbeelden van gratis apps zijn: ‘7 minute workout’ of ‘sworkit’. Naast krachtoefeningen is het ook belangrijk om lenig te blijven, vooral in de borstkas. Hiervoor kunt u yoga-oefeningen doen. Yoga-oefeningen zijn ook veel te vinden op het internet. U kunt ook op de website ‘CF en Bewegen’ kijken van de NCFS.

Probeer het bewegen en de oefeningen in te bouwen in uw dag, zodat u het niet ‘vergeet’. Plan echt in uw agenda wanneer u gaat bewegen. Bijvoorbeeld iedere dag op hetzelfde tijdstip. Of juist op het tijdstip dat u anders naar uw fysiotherapeut zou gaan.
Daarnaast is sporten en bewegen een effectieve manier om de longen schoon te houden en het slijm makkelijker op te hoesten. Nu dit momenteel minder mogelijk is, kan het nodig zijn vaker ademhalingsoefeningen (bijv. huffen) toe te passen om de longen goed schoon te houden.

Nu de fysiotherapeuten weer mogen starten met het bieden van zorg in de praktijk, kunt u informeren wat de mogelijkheden zijn, en in hoeverre en op welke wijze de RIVM- richtlijnen worden opgevolgd. Indien een fysieke afspraak in de praktijk niet kan, is het wenselijk na te gaan of de contacten op een andere manier invulling kunnen krijgen. Bijvoorbeeld via trainingsschema’s en begeleiding via telefoon of videoconsult.

Wat kan ik doen om het te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten krijgt
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

Wat te doen als ik klachten krijg?
Blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet. Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand tot andere mensen.

Als u milde verkoudheidsklachten heeft (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius) hoeft u geen contact op te nemen. In dit geval blijft u zoveel mogelijk binnen tot in ieder geval 24 uur na verdwijnen van de klachten.

Heeft u koorts (meer dan 38 graden Celsius) en hoest of ademt u moeilijk? Neem dan telefonisch contact op met uw behandelend arts. Neem bij ernstige klachten direct contact op.

Wat als mijn partner ziek wordt, moeten we dan uit elkaar?
Het is erg belangrijk dat u 1,5 meter (twee armlengtes) afstand tot andere mensen houdt. Dit is extra belangrijk als de ander ziek is. Wanneer het uw partner betreft, is het verstandig om goed na te denken of het haalbaar is om samen te leven wanneer u constant 1,5 meter afstand moet houden.

Wat moet ik doen als ik denk dat ik contact heb gehad met iemand met het coronavirus?
Als u contact heeft gehad met iemand die het coronavirus heeft, moet u zichzelf isoleren en uw klinisch team op de hoogte stellen, zodat zij u nauwlettend in de gaten kunnen houden.

Wat te doen als mijn werkgever toch wil dat ik kom werken?
Vraag uzelf vooral af: “Wat is er geregeld op mijn werk dat u niet besmet raakt? Wat heeft mijn baas gedaan om tegemoet te komen aan mijn gezondheidstoestand? Lukt het bijvoorbeeld om voldoende afstand van mensen te houden?”

Van belang is dat u zich, ook op uw werkplek, aan de RIVM-richtlijnen kunt houden. Probeer, indien dit niet mogelijk is, een andere invulling van uw werkzaamheden te bespreken. Bijvoorbeeld door het werken op een andere, rustigere locatie of door de werkzaamheden waarbij u zich niet aan de richtlijnen kunt houden, tijdelijk niet uit te voeren. Indien dit niet mogelijk, overweeg dan tijdelijk te stoppen met werken. U kunt hiervoor advies en begeleiding van de Arboarts inschakelen. Belang is niet “zomaar” te stoppen, omdat dit gezien kan worden als ‘’werk weigering’’. Probeer hierover goed te overleggen met uw werkgever.

Ik heb een baan waarbij ik fysiek aanwezig moet zijn (bv werken in de supermarkt); kan/ mag ik dit doen?
Dit kan alleen als er goede maatregelen getroffen zijn om te voorkomen dat u niet besmet raakt. Het is erg belangrijk dat u in alle gevallen minimaal 1,5 meter afstand houdt van anderen (collega’s, klanten, etc.). Als dit niet mogelijk is, onderzoek mogelijkheden om uw werk tijdelijk een andere invulling te geven. waarbij de richtlijnen beter opgevolgd kunnen worden. Mocht dit niet mogelijk zijn, overweeg dan om tijdelijk te stoppen met werken. Doe dit altijd in overleg met uw werkgever en/of arboarts.

Hoe kan ik het beste omgaan met familie/vrienden/relatie die nog wel werken of veel buiten komen? In hoeverre kan ik deze uitnodigen en waar moet ik op letten?
Probeer het contact met anderen die mogelijk het virus bij zich dragen zoveel mogelijk te beperken. In het contact met vrienden en familie is het (net als in alle andere gevallen) erg belangrijk minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Probeer verder de adviezen om verspreiding te voorkomen zoveel mogelijk te hanteren; hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, en schudt geen handen. In het geval van het uitnodigen van familie en vrienden zou u na kunnen gaan in hoeverre zij zich ook aan deze adviezen houden.

Indien uw familie of partner buitenshuis werkt, is het wenselijk dat hij/zij bij thuiskomst eerst goed zijn/haar handen wast. Eventueel kan ook meteen de kleding gewisseld worden voor schone kleding.

Moet ik een masker dragen?
Het dragen van een chirurgisch of stoffen masker beschermt u niet tegen een infectie. Het zal alleen helpen om anderen te beschermen tegen een infectie als u al het coronavirus heeft en hoest en niest.

Ditzelfde geld voor het dragen van handschoenen. Ook handschoenen beschermen niet tegen een infectie. In alle gevallen is het van belang niet uw gezicht aan te raken. Regelmatig handen wassen is net zo effectief en veilig als het dragen van handschoenen.

De scholen zijn weer open, mag mijn kind hier weer naartoe?
Het is belangrijk dat kinderen naar school gaan en dit hoeft u dan ook niet te vermijden.
Kinderen spelen een kleinere rol spelen in de verspreiding van het Corona-virus dan volwassenen. We weten dat er weinig kinderen zijn met het coronavirus en uit lopend onderzoek lijkt het dat de overdracht van het virus van kinderen onderling of van kinderen naar volwassenen minder vaak voorkomt. Naar school gaan en buitenspelen kan dus gewoon. U kunt uw kinderen voor de zekerheid handen laten wassen bij thuiskomst en eventueel schone kleren aan laten trekken.

Het ziekenhuis (Amsterdam UMC website)

Controle afspraken op de polikliniek
De afgelopen weken hebben coronamaatregelen er voor gezorgd dat de reguliere zorg zoals u deze gewend bent, niet heeft kunnen plaats vinden. De afspraken werden gewijzigd in telefonische- of videoconsulten. Misschien heeft u dit al op deze wijze meegemaakt. Zo niet, dan hieronder wat meer informatie hierover:

Als u een afspraak op de polikliniek hebt, wordt in de week tot een aantal dagen voorafgaande aan de afspraak telefonisch contact met u gezocht. Er wordt aangegeven of en hoe uw afspraak wordt aangepast naar een telefonisch- of videoconsult. Voor bloedafnames en ander onderzoek worden aanvullend afspraken gemaakt.

Vanaf 4 mei zijn een klein deel van de poliklinische afspraken weer op de polikliniek zelf, op de ‘ouderwetse’ manier via een  fysiek “face to face” bezoek opgestart. Uiteraard worden hiervoor uitgebreide maatregelen getroffen, om ervoor te zorgen dat dat op een veilige manier kan.

Contact met de poli
Het valt ons op dat er minder vaak contact met ons wordt opgenomen om te overleggen over uw gezondheid. Waarschijnlijk probeert u als patiënt het medisch team te ontzien uit zorg ons teveel te belasten. Via deze weg willen we u laten weten dat wij altijd, voor welke vraag dan ook, bereikbaar blijven. Het is niet nodig met eventuele vragen of zorgen te wachten. Wij zijn altijd beschikbaar en kunnen wellicht uw vragen beantwoorden of zorgen wegnemen. Hoewel de werkzaamheden inderdaad op andere manieren plaatsvinden, zijn de longverpleegkundigen ten alle tijden bereikbaar, zoals u gewend bent. Zij kunnen ook altijd overleggen met de longartsen. Hoewel het spreken van uw eigen longarts in sommige gevallen misschien iets langer duurt, is er ten alle tijden een longarts beschikbaar voor medische vragen.

Ook kan het zijn dat de angst om naar het ziekenhuis te moeten komen bij klachten maakt dat u het contact opnemen met het ziekenhuis langer uitstelt dan u normaal zou doen. Ook hierin willen we u willen we u vragen en verzoeken contact op te nemen zoals u gewoonlijk zou doen. In de huidige situatie zijn er veel mogelijkheden om u op afstand te begeleiden. Mocht het noodzakelijk zijn om u toch in het ziekenhuis te zien dan zal er altijd een goede afweging gemaakt worden op welke wijze dit zal moeten plaats vinden om eventueel risico te beperken en contact met andere patiënten zo klein mogelijk te houden. Binnen het ziekenhuis zijn hiervoor verschillende maatregelen getroffen. Zowel op spoedeisende hulp als in polikliniek. Kortom, bij klachten of vragen kunt u ook juist in deze tijd altijd bij ons terecht.

Mag ik nog naar het ziekenhuis als ik klachten heb?
Heeft u koorts, hoest u, bent u kortademig of verkouden? Neemt u dan s.v.p. eerst telefonisch contact op met uw behandelend arts. Deze zal, net als anders, beoordelen of een behandeling noodzakelijk is. Indien het geval is zal ook de inschatting worden gemaakt of dit thuis kan of u hiervoor behandeld moet worden in het ziekenhuis.

Bent u een bezoeker of begeleider van een patiënt? Heeft u koorts of klachten zoals hoesten, kortademigheid of een verkoudheid? Helaas mag u op dit moment niet op bezoek komen in Amsterdam UMC!

Mijn ziekenhuis heeft patiënten met het coronavirus, is het veilig voor mij om er te zijn?
Degenen met het coronavirus die in het ziekenhuis worden verzorgd, bevinden zich in de hoogste mate van isolatie, met zorgverleners die volledige bescherming dragen, zodat deze patiënten geen bedreiging vormen.

In het geval van de reguliere controles voor de volwassenenzorg op de polikliniek betekent dit momenteel dat deze telefonisch worden uitgevoerd, mits het niet gaan direct nadelige gevolgen heeft. Voor patiënten onder behandeling voor astma welke een behandeling met biologicals krijgen, gaan de controles bijvoorbeeld wel door. Mocht u een poliklinische afspraak hebben staan zal u voorafgaande aan deze afspraak telefonisch op de hoogte worden gebracht van de wijze waarop de afspraak zal plaats vinden.

Krijg ik nog steeds toegang tot mijn medicijnen? Moet ik een voorraad aanleggen?
De voorraden worden heel goed in de gaten gehouden. Vooralsnog is er geen tekort aan medicijnen. Door het intensief monitoren hebben we ook de tijd om goed na te denken over eventuele alternatieven, mocht dat nodig zijn. Hoe het verder gaat is ook afhankelijk van hoe de pandemie zich verder gaat ontwikkelen. Want als meer mensen ziek worden, heeft dat ook invloed op het medicijngebruik. Het is moeilijk te voorspellen, maar voorlopig is er geen reden tot grote zorg over de vraag of mensen met een longziekte hun dagelijkse medicijnen kunnen krijgen.

Hoe kan ik omgaan met stress rond het coronavirus?
Het Coronavirus zorgt voor veel onzekerheid. Dat geldt voor iedereen, maar zeker als je ook te maken hebt met een chronische longaandoening.

Er komt elke dag veel informatie op ons af. We vragen ons af hoe we onszelf (en onze naasten) kunnen beschermen. Er zijn veranderingen in het dagelijks leven die voor onrust zorgen.

Het is belangrijk te beseffen dat het normaal is om stress te ervaren in deze situatie. Angst, bezorgdheid en onzekerheid over je gezondheid is normaal en hoort erbij. Hoe je met deze stress om kunt gaan, kun je lezen in de folder via onderstaande link.

De informatie in de folder is gebaseerd op veel gestelde vragen. Het doel van folder is om informatie te verstrekken over hoe je stress kunt herkennen en hoe je ermee om kunt gaan tijdens deze periode. De informatie is bedoeld voor iedereen die stress ervaart door het Coronavirus.

Bij behoefte aan ondersteuning kunt u altijd contact opnemen met de poli. Deze kunt u in contact brengen met Els de Vries, medisch maatschappelijk werk binnen het Amsterdam UMC.

Meer weten? Lees dan “Omgaan met stress door het Coronavirus”

Krijg ik nog steeds toegang tot mijn medicijnen? Moet ik een voorraad aanleggen?
De voorraden worden heel goed in de gaten gehouden. Vooralsnog is er geen tekort aan medicijnen. Door het intensief monitoren hebben we ook de tijd om goed na te denken over eventuele alternatieven, mocht dat nodig zijn. Hoe het verder gaat is ook afhankelijk van hoe de pandemie zich verder gaat ontwikkelen. Want als meer mensen ziek worden, heeft dat ook invloed op het medicijngebruik. Het is moeilijk te voorspellen, maar voorlopig is er geen reden tot grote zorg over de vraag of mensen met een longziekte hun dagelijkse medicijnen kunnen krijgen.

Ik neem deel aan een klinisch onderzoek, gaat dit nog door?

 • Afhankelijk van de aard van het onderzoek en de behandeling kan het onderzoek tijdelijk worden stopgezet – als dit gebeurt, neemt uw lokale onderzoeksteam contact met u op om u te laten weten wat u moet doen.
 • Onderzoeken waarbij het stoppen ervan de behandeling of begeleiding van patiënten schaadt, worden voortgezet.
 • Als u meedoet aan een medicijnenstudie en dit door blijft gaan, kan in plaats van het ophalen van proefmedicatie bij uw ziekenhuis, proefmedicatie direct naar uw huisadres worden gebracht, of kan het ophalen worden geregeld door een door u aangewezen persoon.

Informatie voor patiënten met bronchiëctasieën

Informatie voor patiënten met PCD

Informatie voor volwassen patiënten met CF

 

Comments are closed.