Update: Kinderen en het coronavirus in verband met besluit van het kabinet d.d. 21-04-2020

Kinderen en het coronavirus

Belangrijkste besluiten t.a.v. kinderen:

 • Basisscholen mogen per 11 mei weer deels open.
 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen vanaf 28 april buiten weer in teamverband trainen (geen wedstrijden). Kinderen tussen 13 en 18 jaar mogen ook weer buiten sporten mits op 1,5 meter afstand en geen officiële wedstrijden.

Is het niet verstandiger mijn kind thuis te houden als de scholen weer open gaan?

Bij een kind met een chronische longziekte lijkt een infectie met het coronavirus in het algemeen niet ernstiger te verlopen dan bij gezonde kinderen. Elke virusinfectie geeft bij kinderen met een chronische longziekte een wat verhoogde kans op luchtwegklachten, met het coronavirus lijkt dat tot nu toe niet anders dan met andere luchtwegvirussen. Gezien de milde presentatie van dit virus bij kinderen maken wij ons, samen met alle kinderlongartsen in Nederland, niet meer zorgen dan bij andere verkoudheidsvirussen. Het is daarom veilig voor uw kind om naar school te gaan en geen reden om uw kind thuis te houden van school.

Alleen in zeldzame situaties kan er bij kinderen met een ernstige chronische longziekte een aangepast advies gelden: bij patiënten met een ernstig beloop van CF, BPD of PCD, patiënten met zuurstofgebruik of non-invasieve beademing in de thuissituatie, interstitiële longziekten, longtransplantatie of ernstig astma (met dagelijks klachten en frequent gebruik van prednisolon).
Indien dit het geval is en u hier vragen over heeft, neem dan contact op met de behandelend arts van uw kind om advies hierover in te winnen.

Meer informatie kunt u lezen op:

Mijn kind heeft (milde) klachten (verkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts) en gaat weer naar school, moet ik mijn kind nu thuis houden?

Volgens de nieuwe regels van de Rijksoverheid (vastgesteld op 21-04-2020) geldt dat indien kinderen, ouders/verzorgers en het onderwijspersoneel klachten hebben als een verkoudheid, hoesten, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts thuis moeten blijven. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school. Ook blijven kinderen (en ouders/verzorgers) thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.

Meer informatie kunt u lezen op:

Mogen er vriendjes/vriendinnetjes/familieleden op bezoek komen?

Ondanks dat we ons niet veel zorgen maken over het coronavirus bij kinderen, is het voor de verdere verspreiding van het coronavirus belangrijk om sociale contacten zoveel mogelijk te mijden conform de huidige richtlijn van de Rijksoverheid. Indien u toch bezoek ontvangt beperk dit tot maximaal 3 bezoekers. Hierbij gelden de algemene hygiënemaatregelen: regelmatig handen wassen, 1,5 meter afstand, geen handen schudden en goede hoest-/nieshygiëne.

Meer informatie kunt u lezen op:

Mag mijn kind buitenspelen? Zo ja, met hoeveel kinderen? En tot welke leeftijd mag dit?

Omdat wij ons over het coronavirus bij kinderen met de gegevens van nu niet meer zorgen maken dan bij andere verkoudheidsvirussen zien wij geen reden dat kinderen met een chronische longziekte niet mogen buiten spelen indien onderstaande kabinetsmaatregelen in acht worden genomen.

Volgens de huidige kabinetsmaatregelen (vastgesteld op 21-4-2020) mogen kinderen tot en met 12 jaar buitenspelen maar dringend advies is wel om het aantal jonge kinderen dat samenspeelt te beperken om verdere verspreiding te voorkomen. Belangrijk is dat ook kinderen indien mogelijk intensief lichamelijk contact proberen te vermijden en dat zij voor en na het spelen met speelgoed/toestellen hun handen wassen. De ouders of verzorgers die toezicht houden, moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden.

Voor kinderen ouder dan 12 jaar geldt dat er bij groepsvorming van meer dan 2 personen 1,5 meter afstand moet worden gehanteerd. Ook geldt er in bepaalde gebieden een samenscholingsverbod waarbij het niet is toegestaan om met meer dan 2 personen samen te komen (buiten het gezin om). Probeer samenscholing zo veel mogelijk te vermijden om verdere verspreiding te voorkomen.
Over het algemeen geldt dat kinderen en volwassenen alleen naar buiten mogen indien er geen sprake is van luchtwegklachten (verkouden, hoesten en/of koorts) hebben.

Meer informatie kunt u lezen op:

Hoe blijf je fit in tijden van het coronavirus en kom je deze tijd door als je niet naar school mag of kan, niet kan sporten op je sportclub, al je minder buiten kan spelen met vriendjes of vriendinnetje en ook de sportscholen gesloten zijn?

Meer informatie kunt u lezen op:

Reeds gedeelde informatie d.d. 02-04-2020

Zijn kinderen gevoeliger voor het coronavirus dan volwassenen? Is het beloop van het coronavirus bij kinderen ernstig?

Uit verzamelde informatie afkomstig uit Nederland en andere getroffen landen zoals China en Italië blijkt dat kinderen geïnfecteerd kunnen raken met het coronavirus (1 tot 5% van de gediagnosticeerde patiënten is kind). Zij hebben echter veel minder en mildere klachten dan volwassenen, worden minder vaak opgenomen in het ziekenhuis en slechts een heel gering aantal kinderen komt op de kinder intensive care terecht.

Meer informatie kunt u lezen op:

Welke symptomen komen het meest voor bij kinderen besmet met het coronavirus?

De meeste kinderen die geïnfecteerd zijn met het coronavirus, hebben geen symptomen. De meest voorkomende symptomen zijn hoesten en koorts (> 38,0 graden). Andere symptomen die bij kinderen worden gezien zijn: neusverkoudheid, vermoeidheid en buikklachten zoals diarree.

Meer informatie kunt u lezen op:

Kan de chronische longziekte van mijn kind verergeren door het coronavirus?

De meeste virale infecties kunnen een toename geven van luchtwegklachten bij kinderen met een chronische longziekte, dat geldt waarschijnlijk ook voor dit coronavirus. De eerste gegevens uit de onderzoeken uit andere landen en de ervaringen in Nederland zijn gelukkig geruststellend. Wij maken ons, samen met alle kinderlongartsen in Nederland, niet meer zorgen dan bij andere verkoudheidsvirussen, aangezien dit coronavirus bij kinderen in het algemeen slechts milde klachten geeft. Het is belangrijk dat uw kind zijn/haar medicatie blijft gebruiken volgens het behandelplan. Verslechtert de chronische longziekte van uw kind? Neem dan contact op met de behandelend arts wanneer u dat onder andere omstandigheden ook zou doen.

Meer informatie kunt u lezen op:

Moet ik de medicatie van mijn kind veranderen of stoppen vanwege het risico op besmetting met het coronavirus?

 • Inhalatie corticosteroïden(b.v. Qvar, Flixotide, Foster, Seretide, Fluticason, Beclometason) Het is belangrijk dat uw kind de voorgeschreven inhalatie medicatie blijft gebruiken zodat de chronische longziekte van uw kind niet verergert. STOP NIET met de standaard voorgeschreven medicatie van uw kind.
 • Orale corticosteroïden (prednisolon)
  Sommige patiënten moeten iedere dag corticosteroïden (prednisolon) als drank of tablet gebruiken om hun chronische longziekte onder controle te houden. STOP of WIJZIG de dosis van deze medicijnen NIET zonder met de arts van uw kind te overleggen.
 • Medicatie voor Cystische fibrose
  Het is belangrijk dat de klachten bij cystische fibrose onder controle blijven. CONTINUEER daarom de standaard voorgeschreven medicatie van uw kind.
 • Vernevelen van medicatie
  Sommige patiënten gebruiken medicatie via een vernevelaar (zoals zout, pulmozyme, salbutamol of antibiotica) om hun chronische longziekte onder controle te houden. CONTINUEER daarom de standaard voorgeschreven vernevel medicatie van uw kind. Er zijn geen extra maatregelen nodig rondom het vernevelen in de thuissituatie.

Kunnen kinderen het coronavirus verspreiden?

Ondanks dat we ons bij kinderen minder zorgen maken over het coronavirus is het wel zo dat kinderen het virus verder kunnen verspreiden naar bijvoorbeeld oudere mensen. Ouderen zijn  vatbaarder voor het virus en kunnen van het virus (ernstig) ziek worden. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het daarom belangrijk om uw kind thuis te houden indien er luchtwegklachten zijn (toename hoesten, verkoudheid, koorts).

Wat kan ik doen om te voorkomen dat mijn kind besmet raakt met het coronavirus?

Blijf, conform de richtlijnen van de Rijksoverheid, zo veel mogelijk thuis als gezin en ga alleen de deur uit indien dit nodig is zoals voor werk, school of om even een luchtje te scheppen. Mijdt zoveel mogelijk sociale contacten. Indien u toch bezoek ontvangt beperk dit tot maximaal 3 bezoekers. Hanteer als gezin de algemene hygiënemaatregelen volgens de richtlijn van het RIVM:

 • Was je handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar

Andere maatregelen zoals het dragen van een chirurgisch of stoffen neus-mond-masker voorkomen besmetting met het coronavirus niet en zijn daarom niet nodig.

Kan ik voor mijn kind blijven zorgen als ik symptomen heb die kunnen passen bij het coronavirus?

Het coronavirus wordt via hoesten en niezen (binnen een straal van 1,5 meter afstand) overgedragen op andere mensen. Het coronavirus kan ook enkele uren overleven op oppervlaktes als handen en voorwerpen. Wanneer één van de gezinsleden symptomen heeft die kunnen passen bij het coronavirus, moet u de kans op besmetting van andere gezinsleden proberen te verkleinen door hygiënemaatregelen te nemen die door het RIVM zijn vastgesteld. Dit houdt in dat wanneer een gezinslid symptomen heeft die kunnen passen bij het coronavirus of een gezinslid positief is getest op het coronavirus, de volgende adviezen gelden:

 • Blijf zoveel mogelijk in uw eigen kamer. Daar slaapt u ook en u slaapt alleen.
 • De andere mensen in huis komen zo weinig mogelijk in uw kamer.
 • U heeft zo weinig mogelijk contact met de mensen in huis en u blijft op 1,5 meter afstand van elkaar. Dus niet knuffelen, niet zoenen.
 • Gebruik uw eigen aparte bestek, borden, bekers en glazen.
 • Gebruik uw eigen tandenborstel.
 • Gebruik uw eigen aparte handdoeken.
 • Als het mogelijk is, gebruik dan een apart toilet en badkamer voor uzelf. Heeft u 1 toilet en 1 badkamer in huis, dan kunt u deze delen met uw huisgenoten. Het is belangrijk dat u het toilet en de badkamer elke dag schoonmaakt en indien mogelijk elke dag ventileert door het raam 30 minuten open te zetten.

Tevens geldt in Nederland dat:

 • Iedereen met luchtwegklachten (neusverkoudheid, hoesten) THUIS MOET BLIJVEN.
 • Als u of één van uw gezinsleden koorts heeft, IEDEREEN THUIS MOET BLIJVEN.

Kan ik mijn kind borstvoeding blijven geven als ik symptomen heb die kunnen passen bij het coronavirus?

Er zijn geen aanwijzingen dat het coronavirus overgedragen kan worden op het kind via moedermelk. Goede hand- en hoesthygiëne tijdens het geven van borstvoeding is belangrijk. Indien u veel hoest kunt u er voor kiezen om afgekolfde moedermelk door een andere ouder/verzorger aan uw kind te laten geven.

Meer informatie kunt u lezen op:

Ik (ouder) heb een (cruciaal) beroep en moet van mijn werkgever blijven werken, is dit verantwoord?

Specifiek voor het coronavirus zijn er cruciale beroepsgroepen vastgesteld door de Rijksoverheid om de samenleving draaiende te houden tijdens de corona uitbraak, welke terug zijn te vinden op de site van de Rijksoverheid. Er is binnen deze beroepsgroepen continue bezetting nodig. Voor de overige beroepsgroepen is het advies om zo veel als mogelijk thuis te werken. Ga bij uw werkgever na of indien u geacht wordt te komen werken, de door het RIVM vastgestelde hygiënemaatregelen worden gehanteerd (regelmatig handen wassen, 1,5 meter afstand, geen handen schudden en goede hoest-/nieshygiëne). Indien dit niet wordt gewaarborgd, ga hier dan over in gesprek met uw werkgever. Heeft u specifieke vragen over uw werkomstandigheden en het eventuele risico op het oplopen van het coronavirus tijdens werktijden? Neem dan contact op met de behandeld arts van uw kind om advies hierover in te winnen.

Zijn er maatregelen die ik (ouder/kind) tijdens mijn werk kan nemen om besmetting met het coronavirus te voorkomen?

Om besmetting met het coronavirus te voorkomen is het van belang dat u ook tijdens uw werkzaamheden de hygiënemaatregelen (regelmatig handen wassen, 1,5 meter afstand, geen handen schudden en goede hoest-/nieshygiëne), vastgesteld door het RIVM, in acht neemt. In specifieke gevallen, zoals wanneer u in de gezondheidszorg werkt en direct contact hebt met patiënten die met het coronavirus zijn besmet, gelden extra maatregelen die worden vastgesteld door uw werkgever. Heeft u specifieke vragen over uw werkomstandigheden en het eventuele risico op het oplopen van het coronavirus tijdens werktijden? Neem dan contact op met de behandeld arts van uw kind om advies hierover in te winnen.

Hoe blijf je fit in tijden van het coronavirus en kom je deze tijd door als je niet naar school mag of kan, niet kan sporten op je sportclub, al je minder buiten kan spelen met vriendjes of vriendinnetje en ook de sportscholen gesloten zijn?

Meer informatie kunt u lezen op:

Mag mijn kind mee boodschappen doen?

Nee, ga alleen boodschappen doen. Dit om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. De meeste supermarkten en winkels hanteren een deurbeleid. Zij zijn verplicht om te waarborgen dat mensen voldoende afstand tot elkaar kunnen houden. Supermarkten en winkels geven hun eigen invulling aan het deurbeleid, wat in de meeste gevallen inhoudt dat er per gezin één persoon naar binnen mag.

Meer informatie kunt u lezen op:

Wat moet ik doen als mijn kind symptomen krijgt die kunnen passen bij het coronavirus?

Neem bij klachten van meer hoesten, koorts en/of benauwdheid contact op met het behandelteam van de kinderlongziekten Amsterdam UMC AMC/VUmc als u dat onder andere omstandigheden ook zou doen.

Voor het AMC geldt:

 • Binnen kantoortijden (ma-vr 8:00-17:00)
  Neem contact op met het kinderlongziekten secretariaat AMC (020-5662851) en vraag naar de dienstdoende kinderlongarts.
  Of
 • Neem contact op met het afsprakenbureau EKZ- AMC (020-5668000) en vraag naar de dienstdoende kinderlongarts.
 • Buiten kantoortijden (avond, nacht, weekend)
  Neem contact op met het algemene nummer van het AMC (020-5669111) en vraag naar de dienstdoende kinderarts. De dienstdoende kinderarts overlegd waar nodig met de dienstdoende kinderlongarts.

Voor het VUmc geldt:

 • Binnen kantoortijden (ma-vr 8:00-17:00)
  Neem contact op met de kinderlong consulenten van het VUmc, deze zijn te bereiken via:
  020-4440891 en 06-21918662. Zij verbinden u zo nodig door met de dienstdoende kinderlongarts.
 • Buiten kantoortijden (avond, nacht, weekend)
  Neem contact op met het algemene nummer van het VUmc (020-4444444) en vraag naar de dienstdoende kinderarts. De dienstdoende kinderarts overlegt waar nodig met de dienstdoende kinderlongarts.

Mijn kind heeft veel vragen over het coronavirus, welke informatie geef ik hierover aan mijn kind?

Ga het gesprek over het coronavirus niet uit de weg. Maak het onderwerp bespreekbaar en geef uw kind ook het gevoel, dat zij altijd zijn/haar zorgen mag uiten of vragen mag stellen. Geef eerlijk antwoord op de vragen die kinderen hebben en stem deze informatie af op het niveau van het kind. Maak niet de fout om tegen een kind te zeggen dat er niets aan de hand is, kinderen voelen aan dat er iets ernstigs aan de hand is. Bevestig dat er iets ernstigs aan de hand is, maar benadruk ook dat er volwassenen zijn die hard bezig zijn om het probleem rondom het coronavirus op te lossen.

Voor meer tips met betrekking tot het praten over het coronavirus met jonge kinderen zie het document:

Voor meer informatie over het coronavirus, speciaal voor kinderen zie:

Wilt u meer weten over het coronavirus en kinderen en/of de regels die gelden om verdere verspreiding van het virus te voorkomen? Raadpleeg dan onderstaande websites:

Comments are closed.