Disclaimer

De website die tot uw beschikking wordt gesteld uit naam van CF-centrum Amsterdam (Noordwest-Nederland) valt onder de volgende voorwaarden. Door de website te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze disclaimer en voorwaarden te accepteren.

Algemene disclaimer
Hoewel aan alle pagina’s van de website van het CF-centrum Amsterdam (Noordwest-Nederland) de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Het CF-centrum Amsterdam (Noordwest-Nederland) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van deze website.

Deze website geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts (of eventueel uw specialist). Dit geldt ook voor patiënten die onder behandeling zijn of reeds behandeld zijn in het CF-centrum Amsterdam (Noordwest-Nederland).

De informatie op deze website dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een specifiek gezondheidsprobleem. Informatie die voor de gebruiker van essentieel belang is, dient altijd door de gebruiker te worden geverifieerd op juistheid.

Raadpleeg bij medische problemen altijd een arts of specialist. Het handelen van medische beroepsbeoefenaren is per patiënt individueel bepaald en hangt onder andere af van aanwezige symptomen, lichamelijk onderzoek, anamnese en de interpretatie van testuitslagen. Dit in combinatie met de op dat moment geldende medische inzichten, beschikbare kennis, behandelrichtlijnen en behandelmogelijkheden, zal uitmonden in een medisch advies en/of medische behandeling. Elke individuele medisch beroepsbeoefenaar is eindverantwoordelijk voor de behandeling van de desbetreffende patiënt. De informatie op deze website is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de verpleegkundige aan de patiënt wordt verstrekt.

De websites waarnaar het CF-centrum Amsterdam (Noordwest-Nederland) linkt worden door het CF-centrum Amsterdam (Noordwest-Nederland) regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kan het CF-centrum Amsterdam (Noordwest-Nederland) voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. Het CF-centrum Amsterdam (Noordwest-Nederland) is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Het CF-centrum Amsterdam (Noordwest-Nederland) sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer op de website vermelde informatie niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van de informatie en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van de informatie zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt.

E-maildisclaimer
Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.
Een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen of het maken van op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de website en is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van medische vragen.

De persoonlijke gegevens die u op de website invult, worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen of u op uw verzoek nieuwsberichten toe te sturen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten het CF-centrum Amsterdam (Noordwest-Nederland) (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld.

E-mailberichten (inclusief de bijlagen) kunnen vertrouwelijk zijn. Als u een e-mailbericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

Het CF-centrum Amsterdam (Noordwest-Nederland) sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in een e-mailbericht (inclusief de bijlagen) niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) en voor schade die ontstaat  op moment dat de ontvanger de inhoud van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt.

Het CF-centrum Amsterdam (Noordwest-Nederland) garandeert niet dat e-mailberichten (inclusief de bijlagen) vrij kunnen zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Privacy Statement
CF-centrum Amsterdam (Noordwest-Nederland) heeft deze persoonsgegevensverklaring opgesteld omdat wij uw recht op privacy respecteren.

U kunt deze website die onder het beheer van CF-centrum Amsterdam (Noordwest-Nederland) valt, in beginsel anoniem raadplegen. Indien u echter een vraag stelt, op- en/of aanmerkingen via het contactformulier inzendt etc. verkrijgen wij uw persoonsgegevens. Wij zullen deze verwerken in overeenstemming met toepasselijke privacy wet- en regelgeving. CF-centrum Amsterdam (Noordwest-Nederland) draagt zorg voor de beveiliging van de gegevens tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking, voor zover een en ander binnen haar invloed en verantwoordelijkheid valt.

Gegevens die zijn verzameld via deze website die onder het beheer van CF-centrum Amsterdam (Noordwest-Nederland) valt, kunnen worden gebruikt voor analyse van demografische, administratieve en technische gegevens in ruime zin. Daarmee kunnen we onze website en dienstverlening mogelijk verbeteren.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer worden geplaatst. Er zijn verschillende soorten cookies, bijvoorbeeld:

  • Cookies die noodzakelijk zijn om onze website goed te laten werken;
  • Cookies voor het onderzoeken van het gebruik van de website, zodat we de website kunnen verbeteren en deze beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers.

Het CF-centrum Amsterdam (Noordwest-Nederland) kan deze cookies niet herleiden tot een pc of individu en verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens. We gebruiken de informatie alleen voor de hierboven beschreven doeleinden.

Mededeling over vragen en terugkoppeling
Vragen en alle andere vormen van terugkoppeling via deze website dienen geen verband te houden met persoonlijke gezondheidskwesties. Deze dienen altijd aan een arts te worden gericht.

Alle informatie op deze website is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

Mededeling auteursrecht
Copyright © 2013 CF-centrum Amsterdam (Noordwest-Nederland), Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.