PREVEC studie

PREVEC studie
De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) heeft de belangrijkste informatie van lopende nationale en internationale onderzoeken samengebracht op één website: www.cfonderzoek.nl
Binnen CF-centrum Amsterdam (Noordwest-Nederland) wordt ook onderzoek gedaan om bij te dragen aan de verbetering van de diagnostiek en behandeling van CF. Eén van de studies die heeft gelopen binnen ons centrum is de PREVEC studie.

PREVEC studie

Een onderzoek naar de vroege antibiotische behandeling van kinderen met CF op basis van ontstekingswaarden in de vloeistof van uitademingslucht (condensaat).

De PREVEC studie is geïnitieerd en wordt gecoördineerd door prof.dr. E. Dompeling in het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. Het doel van de PREVEC studie was om de effectiviteit te bepalen van een vroege antibiotische behandeling op het voorkomen van exacerbaties (verergering van de longklachten). De antibiotische behandeling werd gegeven als er ontstekingsstoffen in de vloeistof van uitademingslucht (condensaat) aanwezig waren.
In totaal hebben er 49 patiënten in Nederland meegedaan aan deze studie, waarvan 15 patiënten uit het AMC. De resultaten worden op dit moment geanalyseerd en zullen in een van de volgende nieuwsbrieven aan u meegedeeld worden.