Merieux studie

merieux studie
De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) heeft de belangrijkste informatie van lopende nationale en internationale onderzoeken samengebracht op één website: www.cfonderzoek.nl
Binnen CF-centrum Amsterdam (Noordwest-Nederland) wordt ook onderzoek gedaan om bij te dragen aan de verbetering van de diagnostiek en behandeling van CF. Eén van de studies die loopt binnen ons centrum is de Merieux studie.

Merieux studie

Een onderzoek naar opsporing van infecties bij kinderen en volwassenen met CF.

Binnenkort start op de kinderlongziekten van het AMC het vervolgonderzoek van de “elektronische neus studie”. Hierin brengen we in kaart brengen hoe goed we infecties van de longen kunnen op sporen met behulp van twee nieuw ontwikkelde technieken die aan de uitademingslucht “ruiken”. Dit gebeurt in samenwerking met de afdeling longziekten van het AMC en met de afdeling kinderlongziekten van het VUmc, waar de studie al in augustus 2013 gestart is.

Waarom doen we deze studie?

Patiënten met CF hebben vaak last van terugkerende infecties van de longen. Hoe eerder we deze op kunnen sporen en kunnen behandelen hoe minder schade ze de longen kunnen toebrengen.

Wat wordt er onderzocht bij de Merieux studie?

Pseudomonas aeruginosaOm vast te stellen of het geurprofiel van kinderen met CF en PCD inderdaad verandert tijdens een infectie en om vast te stellen welke stofjes (moleculen) hier dan voor zorgen, kijken we gedurende een jaar naar de veranderingen in de uitademingslucht van deze patiënten. Dit wordt gedaan met behulp van een door het AMC ontwikkeld geavanceerd “elektronische neus platform”. Dit platform bestaat uit wel vier verschillende elektronische neuzen en een apparaat dat de aanwezige moleculen in de lucht kan bepalen (GS-MS). Ook gebruiken we een hele nieuwe techniek om bacteriën op te sporen: “de microbioom analyse”.  Er zijn aanwijzingen dat deze methode mogelijk veel nauwkeuriger is in het opsporen van alle soorten bacteriën in de longen dan het kweken van bacteriën.

De Merieuxstudie wordt uitgevoerd tijdens de normale bezoeken aan de polikliniek. Kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar die een longfunctie test kunnen uitvoeren en die geen suikerziekte hebben kunnen meedoen.

Indien uw kind in aanmerking komt voor het onderzoek zal de longarts zal u en uw kind benaderen. Hoe uw kind kan meedoen aan onderzoek leest u op de pagina meedoen aan onderzoek