Elektronische neus studie (eNose)

e-nose
De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) heeft de belangrijkste informatie van lopende nationale en internationale onderzoeken samengebracht op één website: www.cfonderzoek.nl.
Binnen CF-centrum Amsterdam (Noordwest-Nederland) wordt ook onderzoek gedaan om bij te dragen aan de verbetering van de diagnostiek en behandeling van CF. Eén van de studies die heeft gelopen binnen ons centrum is de Elektronische neus studie (eNose).

Elektronische neus studie (eNose)

Een onderzoek naar de verschillen in uitademingslucht van kinderen met CF en primaire cilliaire dyskinesie (PCD) en kinderen zonder longziekte.

We weten dat bacteriën al in een vroeg stadium bepaalde stofjes afscheiden. Deze stofjes kun je “ruiken” met een klein apparaatje dat hetzelfde werkt als onze eigen neus: “de elektronische neus” (eNose). We denken dat die uitgeademde stofjes verschillen bij kinderen met en zonder longziekte en dat je die verschillen in de toekomst wellicht zou kunnen gebruiken om de longen beter in de gaten te houden.

Meedoen aan onderzoekIn 2012 hebben 25 kinderen met CF, 25 kinderen met PCD en 23 kinderen zonder longziekte meegedaan aan de “elektronische neus studie”. Hierbij hebben we éénmalig een elektronische neus aan de uitademingslucht van deze kinderen laten “ruiken”. Hieruit bleek inderdaad dat kinderen met CF een ander geurprofiel hebben dan kinderen met PCD en kinderen zonder longziekte. Ook waren er aanwijzingen dat kinderen met CF en PCD tijdens een infectie weer een ander geurprofiel hebben. De resultaten van dit onderzoek zijn in 2013 gepubliceerd in het internationale tijdschrift “ Journal of Cystic Fibrosis”.