Doelstellingen

OnderzoekOns Cystic Fibrosis centrum is één van de zeven gespecialiseerde CF-centra in Nederland. Het CF- centrum Noordwest-Nederland biedt aan kinderen en volwassenen met Cystic Fibrosis gespecialiseerde multidisciplinaire CF-zorg.

Doelstellingen

Het CF-centrum Noord-West Nederland heeft zich de volgende doelen gesteld met betrekking tot kinderen en volwassenen met Cystic Fibrosis:

  • Leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg en een persoonlijke benadering van CF-patiënten;
  • Afstemming van zorg voor CF-patiënten teneinde de zorgbehoeften zo goed mogelijk zelf te kunnen managen, zodat CF-patiënten een zo normaal mogelijk leven hebben;
  • Optimale kennisoverdracht aan CF-patiënten maar ook aan de familie en andere hulpverleners;
  • Brede samenwerking niet alleen binnen onze CF-teams maar ook binnen het VUmc en AMC én op nationaal en internationaal niveau.

Iedere locatie binnen ons centrum heeft haar eigen multidisciplinaire CF-team. Maandelijks hebben wij een bespreking waarin we de situatie van alle CF-patiënten bespreken en protocollen maken. Dit zorgt ervoor dat wij onze zorg en onze organisatie op elkaar kunnen (blijven) afstemmen.