CF-zorg voor volwassenen AMC

AMC
Alle volwassenen met Cystic Fibrosis worden volgens de landelijke richtlijnen 4 keer per jaar gezien, dus iedere 3 maanden. Mocht er in een bepaalde periode sprake zijn van een toename van klachten dan kan het aantal poliklinische bezoeken ook toenemen. Alle CF-zorg voor volwassenen vindt plaats in het AMC.

Adresgegevens AMC

Academisch Medisch Centrum
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam Zuidoost
Tel: 020 – 566 9111

Contactgegevens tijdens kantooruren

Heeft u direct advies nodig en staat u onder behandeling van het CF-centrum Amsterdam (Noordwest-Nederland), neemt u dan tussen 08.00 – 16.30 uur op de volgende manier contact op:

Naam Telefoonnummer Vragen naar seinnummer Emailadres
AMC algemeen nummer 020–566 9111
Polikliniek Longziekten 020–566 2796
Longafdeling F7 Zuid 020–566 4155
Mw. L. van der Schaaf of M. Brederode
(CF-verpleegkundigen)
020–566 9111 63274 longverpleegkundige@amc.nl
(Wanneer u ons een mail stuurt op dit e-mailadres, zullen we deze binnen 2 werkdagen beantwoorden)
Dienstdoende longarts(vraag aan de telefonist(e) naar de dienstdoende longarts) 020–566 9111
Mw. M. van der Arend(Diabetesverpleegkundige) 020–566 9111 bloedsuikers@amc.nl
Polikliniek klinische genetica 020–566 5281
Contactgegevens buiten kantooruren

Heeft u, buiten kantooruren, direct advies nodig en staat u onder behandeling van het CF-centrum Amsterdam (Noordwest-Nederland), bel dan het algemene nummer van het AMC 020 – 566 9111 en vraag naar de dienstdoende longarts.