Thuisbehandeling

Thuisbehandeling

Iemand met CF is gewend om thuis medicijnen te gebruiken. Soms is het nodig om te worden behandeld met antibiotica die via een infuus worden toegediend zoals staat beschreven op de pagina opname in het ziekenhuis. Gelukkig kunnen antibiotica tegenwoordig vaak thuis worden toegediend. Per patiënt en per behandeling wordt door de arts bekeken of iemand met CF voor thuisbehandeling in aanmerking komt.

Is thuisbehandeling mogelijk?

ThuisbehandelingDe volgende zaken bepalen onder andere of een thuisbehandeling mogelijk is:

  • Mate van ziek zijn (soms is iemand zo ziek dat het niet mogelijk / veilig is om thuis te zijn)
  • Soorten voorgeschreven antibiotica (kan het wel door de thuiszorg worden toegediend?)
  • Wens van de CF-patiënt (soms wil iemand toch liever een opname in het ziekenhuis)

Waar mogelijk wordt geregeld dat de antibiotica thuis worden gegeven. In overleg met de politheek van het AMC of de eigen apotheek worden de voorgeschreven antibiotica bereid en geleverd. Indien gewenst kan de thuiszorg worden ingeschakeld om ondersteunende zorg te geven.