Polikliniek bezoek

Polikliniek
Frequentie van controles

Alle volwassenen met Cystic Fibrosis worden volgens de landelijke richtlijnen 4 keer per jaar gezien, dus iedere 3 maanden. Mocht er in een bepaalde periode sprake zijn van een toename van klachten dan kan het aantal poliklinische bezoeken ook toenemen.

Voorbereiding op het polikliniekbezoek

Voordat u naar het AMC komt voor uw afspraak op de Polikliniek Longziekten kunt u zich alvast voorbereiden door:

  • Uw vragen en klachten op te schrijven zodat u ze niet vergeet
  • Een lijstje mee te nemen met de actuele medicatie. Noteer in elk geval de naam van het medicijn, de dosering die u gebruikt en hoe vaak u het medicijn gebruikt. U kunt ook uw medicijnen en/of verpakkingen meenemen
  • Uw afsprakenkaartje en ponsplaatje mee te nemen
Het polikliniekbezoek

Het polikliniekbezoekTijdens het polikliniekbezoek vindt een bezoek aan de eigen longarts en longverpleegkundige plaats.
Bij de controle wordt een longfunctieonderzoek uitgevoerd. Met dit onderzoek wordt informatie verzameld over de conditie van de longen. Er kan bijvoorbeeld worden bepaald of er aanwijzingen zijn voor een toename van de ziektesymptomen (exacerbatie) van CF. Hierbij zal de longfunctie meestal tijdelijk wat verslechterd zijn.

Bij elk 3-maandelijks bezoek wordt ook een sputumkweek afgenomen. Hiervoor wordt opgehoest slijm in een potje aangeleverd. Meestal volgt een week later een belafspraak om de uitslag van de kweek te bespreken. U wordt dan op de afgesproken datum en tijd door uw arts gebeld. Soms is het nodig om wat vaker een kweek af te nemen, bijvoorbeeld als er tussen de standaard 3-maandelijkse bezoeken meer luchtwegklachten optreden.

Segregatiebeleid

Het is belangrijk om contact tussen de verschillende patiënten met CF tijdens een poliklinisch bezoek te vermijden. Dit heeft te maken met de bacteriën die CF-patiënten in hun longen kunnen hebben. Wij willen voorkomen dat deze bacteriën overgedragen worden van de ene patiënt met CF naar de andere. Dit is volgens een landelijk protocol zo afgesproken. In ons centrum is er iedere dag (behalve op woensdag) de mogelijkheid voor een poliklinisch bezoek. De tijd tussen de ene CF-patiënt en de andere wordt ruim gepland zodat men elkaar niet kan ontmoeten.

Als de poliklinische controle is afgerond kunt u een nieuwe afspraak maken voor een volgend bezoek.

Contactgegevens van het CF-team voor volwassenen en informatie over de bereikbaarheid vindt u op de pagina CF-zorg volwassenen AMC