Opname in het ziekenhuis

Polikliniek

Bij toename van longklachten zoals: hoesten, slijmproductie, met daarnaast vermoeidheid bij inspanning, verminderde eetlust, gewichtsverlies en soms koorts is sprake van een exacerbatie. Neem in zo’n situatie contact op met de longverpleegkundige of buiten kantooruren met de dienstdoende longarts. De arts kan ervoor kiezen om antibiotica te starten, zo nodig via een infuus in het bloed.

Contactgegevens van het CF-team voor volwassenen en informatie over de bereikbaarheid, vindt u op de pagina CF-zorg volwassenen AMC

Redenen voor een ziekenhuisopname

Redenen voor een ziekenhuisopnameEr is reden om een CF-patiënt op te nemen in het ziekenhuis wanneer deze:

  • Zo ziek is of zo veel klachten heeft dat het wenselijk is de antibiotica via een infuus toe te dienen
  • Een te laag zuurstofgehalte in het bloed heeft waarvoor extra zuurstof moet worden toegediend
  • Onvoldoende reageert op eerder voorgeschreven kuren antibiotica die thuis werden toegediend in de vorm van een pil, capsule of drank
  • Liever een behandeling met antibiotica via een infuus in het ziekenhuis wil, dan in de thuissituatie
  • Een ander probleem heeft waarvoor opname nodig is zoals bijvoorbeeld een klaplong (pneumothorax) of bloed ophoesten
Tijdens een ziekenhuisopname

Soms wordt tijdens een opname in het ziekenhuis één of meerdere keren bloed afgenomen. Dit kan voor sommige antibiotica nodig zijn om te controleren of er niet te veel of juist te weinig van het medicijn gegeven wordt. Andere keren kan het nodig zijn het suiker in het bloed te controleren op meerdere momenten op de dag.

Segregatiebeleid

Op het moment dat er andere patiënten met Cystic Fibrosis op dezelfde afdeling zijn opgenomen, is het belangrijk contact met elkaar te vermijden. Dit wordt segregatiebeleid genoemd.

De afdeling Longziekten heeft in samenwerking met de medisch microbioloog en de afdeling ziekenhuishygiëne een segregatiebeleid opgesteld voor CF-patiënten. Dit is gedaan omdat er steeds meer aanwijzingen zijn dat bepaalde bacteriestammen, met name Pseudomonas aeruginosa, kunnen worden overdragen tussen CF-patiënten. Infectie met deze bacteriën kan mogelijk leiden tot een verslechtering van de longfunctie. Meer informatie over dit beleid vindt u op de website van het AMC op de pagina segregatiebeleid bij CF

Duur van de ziekenhuisopname

De duur van de opname is afhankelijk van hoe snel iemand herstelt. Meestal duurt een behandeling met antibiotica drie weken, soms wordt deze behandeling ingekort tot twee weken. Dit kan per persoon en per opname verschillen en is afhankelijk van de mate van herstel van klachten. Meestal wordt een behandeling met antibiotica in het ziekenhuis gestart en wordt de behandeling in de thuissituatie vervolgd.