Thuisbehandeling

Thuisbehandeling
Uw kind is gewend thuis medicijnen te gebruiken. Soms is het nodig dat uw kind wordt behandeld met antibiotica die via een infuus in het bloed worden toegediend zoals staat beschreven op de pagina opname in het ziekenhuis. Gelukkig kunnen antibiotica tegenwoordig vaak thuis worden toegediend. Per patiënt en per behandeling wordt door de arts bekeken of uw kind voor thuisbehandeling in aanmerking komt.

Is thuisbehandeling mogelijk?

De volgende zaken bepalen of een thuisbehandeling voor uw kind mogelijk is:

  • Leeftijd van het kind
  • Mate van ziek zijn (soms is een kind zo ziek dat het niet mogelijk / veilig is om met een kind thuis te zijn)
  • Soort antibioticum (kan het wel door de thuiszorg worden toegediend?)
  • Wens van ouders en/of kind (soms willen ouderen en/of kind toch liever opname in het ziekenhuis)

Een thuisbehandeling wordt meestal opgestart na enkele dagen opname in het ziekenhuis. Deze korte opname in het ziekenhuis is nodig om een kind in te stellen op de goede dosering van antibiotica.

Als zich thuis problemen voordoen met de toediening van antibiotica via een infuus, dan kunt u altijd contact opnemen met de thuiszorg of eventueel de kinderarts in het ziekenhuis.