Polikliniek bezoek

Polikliniek bezoek
Frequentie van controles

De leeftijd van uw kind en de mate van klachten bepaalt hoe vaak uw kind op de polikliniek gecontroleerd wordt. Alle kinderen met Cystic Fibrosis worden tenminste volgens het onderstaand schema opgeroepen:

Leeftijd Aantal poliklinische bezoeken
0 – 6  maanden Iedere maand
6 – 12 maanden 1x per 2 maanden
>12 maanden 1x per 3 maanden

Als uw kind meer klachten heeft van de ziekte of wanneer er bijkomende problemen ontstaan, dan kan het zijn dat uw kind vaker op de polikliniek gezien moet worden.

Voorafgaand aan de controle op de polikliniek wordt enkele keren per jaar een longfunctieonderzoek verricht. Met dit onderzoek wordt informatie verkregen over de conditie van de longen. Dit onderzoek wordt bij kinderen vanaf de leeftijd van 4-5 jaar elke 3 maanden uitgevoerd. Het kan zijn dat uw kind vaker een longfunctieonderzoek moet ondergaan. Hiermee kan bijvoorbeeld worden bepaald of er aanwijzingen zijn voor een toename van de ziektesymptomen (exacerbatie) van CF waarbij de longfunctie meestal tijdelijk wat verslechterd kan zijn.

Een eigen behandelkamer

PolikliniekbezoekHet is belangrijk het contact tussen de verschillende kinderen met CF tijdens een poliklinisch bezoek te vermijden. Dit heeft te maken met de bacteriën die kinderen in hun longen kunnen hebben. Wij willen voorkomen dat deze bacteriën overgedragen worden van het ene kind met CF naar het andere kind met CF. Dit is volgens een landelijk protocol zo afgesproken. Daarom is het de bedoeling dat u na aanmelding bij de balie zich direct naar de behandelkamer of wachthal op de polikliniek begeeft.

Tijdens uw bezoek aan de polikliniek zullen de verschillende leden van het CF-team bij uw kind in de behandelkamer langskomen. U hoeft dus niet zelf van onderzoekskamer te wisselen. Uw kind wordt onderzocht door een kinderlongarts en indien nodig zal ook de maag-darm-leverarts, diëtiste, fysiotherapeut, CF-verpleegkundige, psycholoog en/of maatschappelijk werker langskomen.

Als de poliklinische controle is afgerond kunt u een nieuwe afspraak maken voor een volgend bezoek. Ook hierbij wordt geprobeerd te voorkomen dat kinderen met CF met elkaar in aanraking komen. Het is dan ook niet de bedoeling dat u zich met uw kind en mogelijk andere CF-patiënten voor de afsprakenbalie verzamelt.

Een sputumkweek

Bij elk 3-maandelijks bezoek wordt een kweek afgenomen. Bij jongere kinderen die nog niet goed slijm kunnen ophoesten zal dit een zogenaamde aanhoestwat zijn. Hierbij wordt een kweekstokje achter in de keel gehouden waarbij het de bedoeling is dat uw kind tegen dit stokje aan hoest. Oudere kinderen die wel slijm kunnen ophoesten kunnen dit in een potje aanleveren. Meestal volgt een week later een belafspraak om de uitslag van de kweek met u te bespreken. Soms is het nodig om wat vaker een kweek af te nemen, bijvoorbeeld als uw kind tussen de standaard 3-maandelijkse bezoeken meer luchtwegklachten krijgt.