Opname in het ziekenhuis

Opname in het ziekenhuis
Soms is het nodig dat uw kind wordt opgenomen in het ziekenhuis. Meestal heeft dit te maken met een toename van klachten zoals: hoesten, slijmproductie, vermoeidheid bij inspanning, verminderde eetlust en/of gewichtsverlies. De arts kan ervoor kiezen om antibiotica via een infuus in het bloed toe te dienen.

Redenen voor een ziekenhuisopname

Er kunnen verschillende redenen zijn om uw kind op te nemen in het ziekenhuis, zoals:

  • Uw kind is zo ziek of heeft zo veel klachten dat het wenselijk is de antibiotica via het bloed toe te dienen
  • Uw kind heeft een te laag zuurstofgehalte in het bloed waarvoor extra zuurstof moet worden toegediend
  • Uw kind reageert onvoldoende op eerder voorgeschreven kuren antibiotica die thuis werden toegediend in de vorm van een pil, capsule of drank
  • Jongere kinderen: op een jonge leeftijd kunnen vaker infuusproblemen bestaan waardoor het minder wenselijk kan zijn behandeling thuis plaats te laten vinden
  • Voorgeschreven antibiotica kunnen niet in de thuissituatie worden toegediend. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een antibioticum meerdere keren per dag via een infuus in het bloed toegediend moet worden
  • Ouders en/of kind willen liever een behandeling met antibiotica via een infuus in het ziekenhuis, dan in de thuissituatie
Tijdens een ziekenhuisopname

Tijdens een ziekenhuisopnameTijdens een ziekenhuisopname gebeurt er veel meer dan alleen het toedienen van antibiotica via een infuus. De fysiotherapeut komt langs om ademhalingsoefeningen te doen en de techniek van het ophoesten van slijm te oefenen. Soms helpt de fysiotherapeut ook bij de afname van een aanhoestwat of sputumkweek. Samen sporten met de fysiotherapeut tijdens de opname behoort ook tot de mogelijkheden.

Als het nodig is, wordt in overleg met de diëtiste tijdens een opname geprobeerd de voedingstoestand te verbeteren. Dit wordt gedaan door het optimaliseren van de inname van voeding en daarmee de inname van extra calorieën. Een goede voedingstoestand helpt uw kind sneller te herstellen!

Soms wordt tijdens een opname in het ziekenhuis één of meerdere keren bloed afgenomen. Dit kan voor sommige antibiotica nodig zijn. Op die manier wordt gecontroleerd of er niet te veel of juist te weinig van het antibioticum gegeven wordt. Andere keren kan het noodzakelijk zijn het suiker in het bloed te controleren op meerdere momenten op de dag. Het “groot onderzoek” wordt soms ook tijdens een opname verricht. Meer informatie over het “groot onderzoek” vindt u op de pagina jaarlijkse controle

Dagprogramma

Het is belangrijk dat uw kind de regelmaat van de dag tijdens een opname zo veel mogelijk vasthoudt. Als uw kind dus niet zo ziek is dat hij/zij de hele dag in bed moet liggen, adviseren wij ook uit bed te blijven. In samenwerking met school, fysiotherapie, verpleegkundige en de psycho-sociaal medewerker kan een dagprogramma opgesteld worden zodat uw kind verschillende activiteiten over de dag heeft.

Segregatiebeleid

SegregatiebeleidOp het moment dat er andere kinderen met Cystic Fibrosis op dezelfde afdeling zijn opgenomen, is het belangrijk contact met elkaar te vermijden en afspraken te maken over welke patiënt, wanneer in welke ruimte is. Dit wordt segregatiebeleid genoemd.

De afdeling Longziekten heeft in samenwerking met de medisch microbioloog en de afdeling ziekenhuishygiëne een segregatiebeleid opgesteld voor CF-patiënten. Dit is gedaan omdat er steeds meer aanwijzingen zijn dat bepaalde bacteriestammen kunnen worden overgedragen tussen CF-patiënten. U kunt meer informatie vinden over dit beleid op de website van het AMC op de pagina segregatiebeleid bij CF

Duur van de ziekenhuisopname

De duur van de opname is meestal afhankelijk van hoe snel uw kind herstelt. Meestal duurt een behandeling met antibiotica twee weken, soms wordt deze behandeling met een derde week verlengd. Dit kan per persoon en per opname verschillen en is afhankelijk van de mate van herstel, de aard van de klachten en de longfunctie. U hoort van de arts wanneer uw kind met ontslag naar huis toe kan.

U kunt uw kind verder voorbereiden op een opname in het Emma Kinderziekenhuis via de website www.emmakids.nl Op deze website staat in begrijpelijke kindertaal informatie over het ziekenhuis, welke mensen er werken, welke afdelingen er zijn, maar ook wat er allemaal voor leuks te beleven is. Wordt uw kind opgenomen in het VUmc kijk dan op de website van de kinderkliniek in dit centrum.